SADIK  ERENLER - Yazar / Schriftsteller
 
 
 
Sayfamıza hoşgeldiniz!
 
 
 
Zalimin zulmüne boyun eğmek mazluma yapılacak en büyük
kötülüktür.
 
Alevilik, Işıkla karanlığın, iyilikle kötülüğün kavgasıdır. Aleviliğin geniş tanımına bakıldığı zaman, içinde toplumsal, inançsal ve kültürel boyutu olan bir sosyal hareket olarak da anlaşıldığını görürüz.
Alevilik tarihsel süreç içerisinde hep egemenle çatışma halinde olmuştur.
Hiçbir egemen eşitlikçi anlayışı kabul etmediğinden dolayı, eşitsizliğin karşısında olan Aleviliği kendi egemenliğine karşı bir tehdit olarak algılayıp onu yokedip ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Ama Alevilik, içindeki dinamikleri törpületmeyip, tarih boyunca kimliğini yitirmeden mücadeleleriyle hiç bir yol sapkınlığına uğramadan bugüne değin onurluca gelmiştir.
Yol Pirine uğramayan yol yalnış yoldur felsefesi içimizde daima yaşayacaktır.
Alevilik; Hakk'tan değil candan vazgeçenlerin yoludur ve Sivas Madımak oteli önünde yakılıp sonra yeniden küllerinden doğmuştur.
 
 
Hu Dost...
 
 
 
 
 
Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint